Tohoku Branch

Tohoku Branch

Higashi Nibancho Square 4F, 4-1-25 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi,
Miyagi Prefecture 980-0811
Tel: 022-266-5561 Fax: 022-268-6917